મોરબી તા ૨૧

આજ રોજ મોરબી – ૨ વિસ્તારમાં આવેલી ભારતી વિદ્યાલય શાળામાં જન્માષ્ટમીનો કાર્યક્રમ ઉજવાયો છે.દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ આયોજનમાં વિશેષતા જોવા મળી.જેમાં રાસ ગરબા ,વેશભૂષા , પિરામીડ,સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ તેમજ મટકી ફોડનું આયોજન કરવામાં આવેલ.

(જેમાં ગોપી વિદ્યાર્થીનીઓ) એ મટકી ફોડેલ તથા ત્રણ માળ બનાવી ગોપાલ (વિદ્યાર્થીઓ) એ દોરડા પર અવનવા કસરત દાવ કરી મટકી ફોડેલ અને વિશિષ્ટ મથુરાના કારાગ્રહ માંથી શ્રી કૃષ્ણને યમુના પાર કરી ગોકુળમાં નંદ બાબાને ત્યાં બાલ્ય શ્રી કૃષ્ણને વાસુદેવ લયાવ્યા જે વિશિષ્ટ રીતે દર્શાવામાં આવેલ. અંતમાં શાળા પ્રમુખ શ્રી હિતેષભાઇ મહેતા એ કાર્યક્રમમાં આવેલ તમામ વાલીગણો , તેમજ કાર્યક્રમમાં ભાગ લેતા વિદ્યાર્થીઓનો આભાર વ્યક્ત કરેલ.