યુવા આર્મી ગ્રુપ” ની “હેન્ડ ટુ હેન્ડ બ્લડ ડોનેશન” ની સેવાકીય પ્રવુતિએ મોરબીમાં અનેક દર્દીઓ ને બક્ષ્યું નવજીવન

મોરબી તા ૨૨

“યુવા આર્મી ગ્રુપ” કે જે તેમના “હેન્ડ ટુ હેન્ડ બ્લડ ડોનેશન” ના ધ્યેય થકી મોરબી ની સરકારી તથા તમામ પ્રાયવેટ હોસ્પિટલ માના દર્દીઓના પરીજનો ને ઉભી થતી બ્લડ ની ઈમરજન્સી જરુરીયાત ને તાત્કાલિક ધોરણે બ્લડ બેંક ના ચાર્જ ને બાદ કરતા ફ્રી મા પુરી પાડવામા આવે છે.તેમજ બ્લડ ડોનેટ કરતા વ્યક્તિના સ્વાસ્થ્યને ધ્યાનમાં રાખીને યુવા આર્મી ગ્રુપ તરફથી સંસ્કાર બ્લડ બેંક,મોરબી ખાતે બ્લડ ડોનેટ કરતા તમામ બ્લડ ડોનરને જ્યુસ પણ આપવામાં આવે છે.

યુવા આર્મી ગ્રુપ મોરબી મા પોતાની સફળતા બાદ પોતાના આ લોકોપયોગી સેવા ની શરૂઆત રાજકોટ મા પણ કરી દિધી છે.અને યુવા આર્મી ગ્રુપ એડમીન પિયુષ બોપલીયા જણાવે છે કે આ સેવા નુ લાભ રાજકોટ ના લોકો ને તો મલશે જ પણ તેની સાથે સિધુ લાભ મોરબી થી વધુ સારવાર અર્થે રાજકોટ જતા લોકોને પણ મળી રહેશે.
માટે મોરબી કે રાજકોટ મા કોઈપણ બ્લડગ્રુપ ના બ્લડની ઈમરજન્સી જરુરીયાત સમયે “યુવા આર્મી ગ્રુપ” ના હેલ્પલાઇન નંબર-93493 93693 પર સંપર્ક કરવા જણાવાયું છે.